empty image

 

Фонд в евро 

Възможност за защита на 100% от стойността
при задържане на инвестицията през „ограничения период“

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

empty image

 

 

Постигнете Вашите планове

С инвестиция във фондове ДСК Хоризонт

Научи повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 07.02.2023 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 07.02.2023 г.
Доходност за последните 12 месеца до 07.02.2023 г. Стандартно отклонение към дата 06.02.2023
-7,11 8.727
-6,19 8.588
-0,27 0.296
-6,32 4.630
-6,23 4.290
-3,14 4.964
0,64 6.644
-0,82 7.466
0,95 12.612
1,27 9.623
-4,85 5.754
-4,22 6.253
-4,50 3.301
-4,09 2.945
-4,73 4.287
0,68 6.859
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 07.02.2023

Валута
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.90368 2 251 334.76 2 491 290.1422
ДСК Хоризонт 2035 BGN 0.94605 545 771.61 576 894.8670
ДСК Хоризонт 2040 BGN 0.99729 427 809.10 428 970.0410
ДСК Стандарт BGN 1.47633 113 541 098.89 76 907 667.6060
ДСК Евро Актив EUR 1.13228 38 343 861.97 33 864 198.9221
ДСК Баланс BGN 1.25824 12 669 786.29 10 069 472.4285
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.94959 2 614 898.16 2 753 720.1478
ДСК Растеж BGN 1.03279 17 254 527.46 16 706 771.3429
ДСК Глобални компании BGN 1.07010 5 952 292.88 5 562 377.8422
ДСК Динамика BGN 1.12636 4 598 416.24 4 082 537.6169
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.14214 8 571 293.21 7 504 568.5632
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.13184 4 990 737.25 4 409 383.4660
ДСК Алтернатива 1 BGN 0.97462 21 767 304.09 22 334 100.6735
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 0.97780 3 319 667.62 3 395 028.5451
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 0.97801 9 434 992.69 9 647 100.2829
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.99465 7 897 942.15 7 940 442.5576

Контактен център

empty