green-header

Награди

2021

В категория „Фонд в облигации“ в годишна класация за най-успешните колективни инвестиционни схеми на Investor.bg наградата печели "ДСК Алтернатива 2". На трета позиция в категорията е класиран "ДСК Алтернатива".


2020

В категория „Фонд в облигации“  фондът „ДСК Алтернатива 2“ заема второ място в годишна класация за най-успешните колективни инвестиционни схеми в България на Investor.bg


2019

През 2019 г. в годишна класация за най-успешните колективни инвестиционни схеми в България на Investor.bg „ДСК Алтернатива 2“  заема първо място в категорията „Краткосрочен фонд в облигации/фонд на паричен пазар“. Втори в групата продукти е миналогодишният победител „ДСК Алтернатива“.


2018

В третата годишна класация (2018 г.) за най-успешните договорни фондове в България на специализирания финансов сайт Investor.bg договорните фондове ДСК Алтернатива и ДСК Алтернатива 1 спечелиха първо и второ място в категорията „Краткосрочен фонд в облигации/фонд на паричен пазар“ 
Грамота 1-во място ДСК Алтернатива
Грамота 2-ро място ДСК Алтернатива 1 


2012

„ДСК Управление на активи” АД спечели първо място в класацията „Управляващо дружество на годината”, чрез която в. „Банкеръ” ежегодно оценява най-добрите фонд-мениджъри на българския пазар. Дружеството получи призовото място за трета поредна година. Финансовият седмичник класира дружествата за управление на активи на базата на пет различни показателя за тяхната дейност.


2011

„ДСК Управление на активи” АД спечели за втора поредна година наградата „Управляващо дружество на годината”, която в. „Банкеръ” ежегодно връчва на най-добрите фонд мениджъри у нас. Финансовият седмичник класира дружествата за управление на активи, представени на нашия пазар, на базата на пет различни показателя за тяхната дейност.

 


2010

„ДСК Управление на активи” АД спечели първо място в годишната класация „Управляващо дружество годината” на авторитетния финансов седмичник в. „Банкеръ”. Критериите, които вестникът прилага за определяне на най-добрия фонд-мениджър през годината, отчитат различни аспекти и показатели от дейността на дружествата за управление на активи, представени на нашия пазар.


2008

Петко Кръстев, Председател на УС и Изпълнителен директор на „ДСК Управление на активи” АД спечели наградата за 2007 година в категория „За принос в развитието на небанковия финансов сектор” на Националния конкурс „Мистър/Мисис Икономика”. Конкурсът се организира от списание „Икономика” и „Асоциацията на индустриалния капитал в България” и се провежда под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката. Наградата бе присъдена от създадено за целта постоянно експертно жури на конкурса. Тази своеобразна Академия за определяне на българските "Мистър/ Мисис Икономика" е сформирана от около 200 личности, работещи в областта на икономическата наука, бизнеса, финансите, политиката и медиите.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.