empty image

 

Какво значи 103 процента?

Нови възможности за Вашите средства с фонд "ДСК Стабилност - Еврооблигации"

Виж повече

empty image

Какви са вашите финансови цели?

Примерен калкулатор за натрупване на средства

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 22.04.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 22.04.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 22.04.2024 г. Стандартно отклонение към дата 22.04.2024
5,19 1.513
4,88 1.588
3,98 2.013
14,98 3.444
18,31 4.598
-1,07 7.073
12,50 8.464
14,66 8.134
6,00 2.895
7,35 3.883
6,86 2.605
7,51 5.593
7,94 4.829
2,94 2.810
4,11 5.300
9,54 5.846
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 22.04.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.54968 105 661 993.56 68 183 019.1513
ДСК Евро Актив EUR 1.18572 32 459 336.98 27 375 315.8037
ДСК Консервативен фонд BGN 1.01339 18 310 534.93 18 068 554.4265
ДСК Баланс BGN 1.46593 14 487 774.58 9 883 010.8095
ДСК Растеж BGN 1.24396 21 747 071.63 17 482 193.4778
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.96437 2 757 239.38 2 859 113.2601
ДСК Глобални компании BGN 1.23978 6 248 947.69 5 040 370.6219
ДСК Динамика BGN 1.29234 5 308 196.67 4 107 444.0525
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.05086 7 448 920.48 7 088 401.8060
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.23158 5 294 395.39 4 298 874.5003
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.22689 8 823 571.10 7 191 828.6620
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.06061 9 856 876.07 9 293 612.6924
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.05870 3 656 369.96 3 453 641.0666
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.02185 3 557 852.17 3 481 768.1033
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.97677 15 261 862.80 15 624 811.1598
Стабилност - Еврооблигации BGN 0.98156 9 259 081.97 9 432 988.5832

Контактен център

empty