empty image

 

Пари в действие

Намерете най-подходящия и ефективен начин за управление на средствата си

Виж повече

empty image

Колкото повече -
толкова повече

Знаеш ли как да управляваш парите си по-добре?

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 11.06.2021 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 11.06.2021 г.
Доходност за последните 12 месеца до 11.06.2021 г. Стандартно отклонение към дата 07.06.2021
3,08 1.054
3,03 1.059
12,71 3.569
9,21 8.408
25,10 6.003
15,84 13.676
21,27 9.515
3,15 5.143
9,78 3.343
1,53 0.546
1,53 0.593
1,38 0.582
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 11.06.2021

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
ДСК Стандарт BGN 1.62617 104 467 296.73
ДСК Евро Актив EUR 1.24931 20 930 820.84
ДСК Баланс BGN 1.26368 12 119 154.07
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.87988 808 683.61
ДСК Растеж BGN 0.96990 15 898 406.73
ДСК Глобални компании BGN 1.02834 5 929 139.46
ДСК Динамика BGN 1.07923 2 629 012.78
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.23665 9 965 769.61
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.20129 5 876 454.16
ДСК Алтернатива 1 BGN 1.04337 32 702 592.18
ДСК Алтернатива 2 EUR 1.03924 4 798 892.58
ДСК Алтернатива BGN 1.04695 9 483 302.31

Контактен център

empty