empty image

 

Какво значи 103 процента?

Нови възможности за Вашите средства с фонд "ДСК Стабилност - Еврооблигации"

Виж повече

empty image

Какви са вашите финансови цели?

Примерен калкулатор за натрупване на средства

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 14.06.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 14.06.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 14.06.2024 г. Стандартно отклонение към дата 10.06.2024
5,31 1.469
4,98 1.544
4,67 2.091
16,00 3.779
19,26 4.806
3,46 7.639
14,17 9.031
14,85 8.487
7,01 3.020
7,73 4.186
6,96 2.725
8,32 6.155
8,16 5.387
4,00 3.830
2,98 5.360
7,76 5.764
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 14.06.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.55889 105 076 378.62 67 404 823.9302
ДСК Евро Актив EUR 1.19209 32 335 923.73 27 125 513.2497
ДСК Консервативен фонд BGN 1.02437 16 531 190.80 16 137 850.3157
ДСК Баланс BGN 1.49376 15 026 618.53 10 059 586.5839
ДСК Растеж BGN 1.27690 22 497 000.35 17 618 418.1715
ДСК Стабилност 6 BGN 0.99090 2 491 943.59 2 514 829.2222
ДСК Глобални компании BGN 1.28010 6 462 406.40 5 048 367.7672
ДСК Динамика BGN 1.33140 5 597 998.38 4 204 591.9833
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.06456 7 558 300.39 7 099 897.0643
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.24687 5 354 402.38 4 294 278.0677
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.23609 8 879 159.73 7 183 271.6620
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.07488 9 888 672.63 9 199 756.3308
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.06776 3 689 084.40 3 454 988.7088
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.03143 3 578 618.52 3 469 575.8312
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.98366 15 346 173.97 15 601 055.2365
ДСК Стабилност – Еврооблигации BGN 0.98499 32 155 158.45 32 645 296.4783

Контактен център

empty