empty image

 

 

Постигнете Вашите планове

С инвестиция във фондове ДСК Хоризонт

Научи повече

empty image

 

Пари в действие

Направете среща на вашите пари с най-подходящите възможности

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 23.05.2022 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 23.05.2022 г.
Доходност за последните 12 месеца до 23.05.2022 г. Стандартно отклонение към дата 23.05.2022
-7,66 2.451
-7,80 2.343
3,34 5.364
12,63 5.297
9,25 8.762
2,03 9.554
6,45 5.988
-8,14 3.241
-6,57 3.791
-5,48 1.668
-4,73 1.399
-4,86 1.497
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 23.05.2022

Валута
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.90278 2253840.04
ДСК Хоризонт 2035 BGN 0.94309 511777.91
ДСК Хоризонт 2040 BGN 0.99871 500624.80
ДСК Стандарт BGN 1.49518 137240425.99
ДСК Евро Актив EUR 1.14758 43337052.98
ДСК Баланс BGN 1.28138 13136951.62
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.97616 1544405.79
ДСК Растеж BGN 1.03135 16994793.58
ДСК Глобални компании BGN 1.03382 5713595.43
ДСК Динамика BGN 1.12205 4561254.29
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.12972 8749759.79
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.11419 5060922.48
ДСК Алтернатива 1 BGN 0.98408 25622884.91
ДСК Алтернатива 2 EUR 0.98798 4852991.39
ДСК Алтернатива BGN 0.99435 7612321.87
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.96492 7790668.90

Контактен център

empty