empty image

 

 

Постигнете Вашите планове

С инвестиция във фондове ДСК Хоризонт

Научи повече

empty image

 

Пари в действие

Направете среща на вашите пари с най-подходящите възможности

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 16.09.2021 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 16.09.2021 г.
Доходност за последните 12 месеца до 16.09.2021 г. Стандартно отклонение към дата 13.09.2021
1,66 0.898
1,37 0.861
18,58 3.775
11,97 7.359
35,74 6.242
12,85 12.102
18,43 8.763
2,68 4.332
6,26 3.071
0,85 0.421
0,73 0.419
0,67 0.429
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 16.09.2021

Валута
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
НДФ ДСК Хоризонт 2030 BGN 1.00000 7 000.00
НДФ ДСК Хоризонт 2035 BGN 1.00000 1 000.00
НДФ ДСК Хоризонт 2040 BGN 1.00000 0.00
ДСК Стандарт BGN 1.63093 126 059 360.96
ДСК Евро Актив EUR 1.25047 35 804 086.52
ДСК Баланс BGN 1.32475 12 729 800.71
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.88804 830 399.79
ДСК Растеж BGN 1.04300 17 325 203.03
ДСК Глобални компании BGN 1.02853 5 760 821.28
ДСК Динамика BGN 1.09289 2 922 183.03
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.24400 9 975 681.84
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.21435 5 905 255.93
ДСК Алтернатива 1 BGN 1.04461 32 762 736.23
ДСК Алтернатива 2 EUR 1.04004 5 590 449.78
ДСК Алтернатива BGN 1.04809 9 405 618.14
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.00873 4 439 415.17

Контактен център

empty