empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

empty image

 

 

Постигнете Вашите планове

С инвестиция във фондове ДСК Хоризонт

Научи повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 31.03.2023 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 31.03.2023 г.
Доходност за последните 12 месеца до 31.03.2023 г. Стандартно отклонение към дата 27.03.2023
-7,63 8.459
-7,32 8.225
-0,65 0.440
-4,42 4.365
-4,36 4.035
-2,07 4.184
-1,99 6.702
0,04 6.015
1,11 11.839
-3,06 9.452
-1,81 5.285
-0,50 5.769
-3,09 3.137
-3,11 3.234
-3,28 4.579
2,13 5.654
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 31.03.2023

Валута
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.89103 1 953 770.19 2 192 712.9969
ДСК Хоризонт 2035 BGN 0.93318 577 742.80 619 110.9205
ДСК Хоризонт 2040 BGN 0.99347 425 123.11 427 918.8981
ДСК Стандарт BGN 1.47043 110 374 559.37 75 062 604.3904
ДСК Евро Актив EUR 1.12858 34 580 947.09 30 640 991.4000
ДСК Баланс BGN 1.26673 12 672 996.06 10 004 521.7176
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.95236 2 737 885.20 2 874 835.4203
ДСК Растеж BGN 1.04157 17 180 082.14 16 494 371.8423
ДСК Глобални компании BGN 1.07537 5 399 737.91 5 021 306.6599
ДСК Динамика BGN 1.11432 4 557 104.04 4 089 574.0057
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.14166 8 539 848.79 7 480 195.4176
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.13731 5 001 840.12 4 397 947.5802
ДСК Алтернатива 1 BGN 0.97289 21 558 576.82 22 159 297.6850
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 0.97418 3 565 873.20 3 660 401.2087
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 0.97837 9 425 755.99 9 634 148.1524
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.98708 7 616 955.62 7 716 649.1539

Контактен център

empty