empty image

"ДСК Стабилност 6" - старт на 17 юни 2024 г.

Какво е "защитено нарастване"?

Виж повече

empty image

Какви са вашите финансови цели?

Примерен калкулатор за натрупване на средства

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 19.07.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 19.07.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 19.07.2024 г. Стандартно отклонение към дата 15.07.2024
5,34 1.416
5,01 1.486
5,26 1.753
17,50 3.768
21,23 4.593
3,35 7.176
15,78 8.529
16,25 8.045
4,89 2.607
7,63 3.896
6,62 2.265
7,48 6.110
7,07 5.444
3,54 4.581
1,95 4.955
6,67 5.327
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 19.07.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.56749 105 597 044.52 67 367 162.0476
ДСК Евро Актив EUR 1.19866 32 228 511.80 26 887 218.4816
ДСК Консервативен фонд BGN 1.03178 16 534 861.92 16 025 626.9118
ДСК Баланс BGN 1.51391 15 329 780.82 10 125 953.7605
ДСК Растеж BGN 1.29810 22 857 430.73 17 608 318.2547
ДСК Стабилност 6 BGN 0.99127 8 066 479.62 8 137 480.5047
ДСК Глобални компании BGN 1.30577 6 628 703.12 5 076 485.3447
ДСК Динамика BGN 1.35445 5 942 243.06 4 387 199.2770
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.05001 7 448 751.10 7 093 965.9437
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.25055 5 370 210.29 4 294 278.0677
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.23624 8 870 062.56 7 175 042.1147
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.06662 9 794 655.42 9 182 932.7865
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.05846 3 656 246.87 3 454 300.2839
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.02710 3 557 691.29 3 463 826.1196
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.98242 15 323 610.60 15 597 874.7235
ДСК Стабилност – Еврооблигации BGN 0.98438 33 724 966.68 34 260 182.5500

Контактен център

empty