empty image

 

Нов фонд - нови възможности

Голямо разнообразие само чрез един продукт

Научи повече

empty image

 

Пари в действие

Намерете най-подходящия и ефективен начин за управление на средствата си

Виж повече

empty image

Колкото повече -
толкова повече

Знаеш ли как да управляваш парите си по-добре?

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 18.06.2021 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 18.06.2021 г.
Доходност за последните 12 месеца до 18.06.2021 г. Стандартно отклонение към дата 14.06.2021
2,97 1.064
2,91 1.053
13,73 3.552
8,60 7.986
27,04 5.960
13,47 12.894
20,48 9.123
2,30 4.853
9,67 3.293
1,47 0.552
1,47 0.600
1,31 0.581
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 18.06.2021

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
ДСК Стандарт BGN 1.62651 105 133 017.99
ДСК Евро Актив EUR 1.24950 22 572 194.72
ДСК Баланс BGN 1.27580 12 251 209.08
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.88806 831 281.71
ДСК Растеж BGN 0.98554 16 158 063.16
ДСК Глобални компании BGN 1.03379 5 968 759.69
ДСК Динамика BGN 1.08120 2 679 548.26
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.23865 9 968 908.71
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.20574 5 878 211.04
ДСК Алтернатива 1 BGN 1.04335 32 911 710.06
ДСК Алтернатива 2 EUR 1.03928 4 936 570.61
ДСК Алтернатива BGN 1.04690 9 585 170.41
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.99700 1 040 165.21

Контактен център

empty