empty image

 

Какво значи 103 процента?

Нови възможности за Вашите средства с фонд "ДСК Стабилност - Еврооблигации"

Виж повече

empty image

Какви са вашите финансови цели?

Примерен калкулатор за натрупване на средства

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 17.05.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 17.05.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 17.05.2024 г. Стандартно отклонение към дата 13.05.2024
5,61 1.522
5,29 1.596
4,70 2.071
17,39 3.617
21,39 4.776
3,72 7.669
16,59 8.978
18,86 8.433
6,79 2.801
8,51 4.241
7,47 2.732
9,43 6.186
9,52 5.410
5,39 3.755
5,03 5.398
9,35 5.827
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 17.05.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.56013 105 557 254.24 67 659 395.6168
ДСК Евро Актив EUR 1.19329 32 609 119.94 27 326 960.9185
ДСК Консервативен фонд BGN 1.02364 16 585 923.84 16 202 953.8462
ДСК Баланс BGN 1.49158 14 805 013.93 9 925 752.4441
ДСК Растеж BGN 1.27151 22 302 202.75 17 539 970.2087
ДСК Глобални защитни компании BGN 1.00465 2 724 430.42 2 711 814.5944
ДСК Глобални компании BGN 1.29548 6 604 015.39 5 097 745.3848
ДСК Динамика BGN 1.34043 5 606 354.65 4 182 504.7303
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.05728 7 480 491.25 7 075 211.3594
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.25601 5 393 655.19 4 294 278.0677
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.24091 8 924 384.81 7 191 828.6620
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.08668 10 061 833.66 9 259 240.8126
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.08113 3 733 847.53 3 453 641.0666
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.04524 3 639 294.41 3 481 768.1033
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.98867 15 445 481.66 15 622 559.9216
Стабилност - Еврооблигации BGN 0.98344 18 925 704.99 19 244 470.7221

Контактен център

empty