empty image

"ДСК Стабилност 6" - старт на 17 юни 2024 г.

Какво е "защитено нарастване"?

Виж повече

empty image

Какви са вашите финансови цели?

Примерен калкулатор за натрупване на средства

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 20.06.2024 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 20.06.2024 г.
Доходност за последните 12 месеца до 20.06.2024 г. Стандартно отклонение към дата 17.06.2024
5,38 1.437
5,02 1.546
4,85 1.936
15,95 3.805
18,97 4.837
3,68 7.650
14,34 9.321
15,32 8.500
6,00 3.027
7,34 4.274
6,79 2.861
7,77 6.581
7,64 5.777
3,43 4.424
2,64 5.329
7,35 5.698
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 20.06.2024

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Стандарт BGN 1.56000 105 109 854.86 67 378 106.3478
ДСК Евро Актив EUR 1.19274 32 320 155.09 27 097 458.1736
ДСК Консервативен фонд BGN 1.02601 16 545 643.13 16 126 214.3786
ДСК Баланс BGN 1.49169 15 035 360.92 10 079 419.4209
ДСК Растеж BGN 1.27467 22 444 277.03 17 607 913.6792
ДСК Стабилност 6 BGN 0.99058 2 857 862.83 2 885 032.8279
ДСК Глобални компании BGN 1.28221 6 477 940.04 5 052 175.7855
ДСК Динамика BGN 1.33631 5 635 513.83 4 217 226.7498
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 1.06347 7 567 058.96 7 115 475.1944
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.24282 5 337 019.82 4 294 278.0677
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.23425 8 865 957.10 7 183 271.6620
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 1.06852 9 818 452.98 9 188 850.3308
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 1.06210 3 669 546.00 3 454 988.7088
ДСК Стабилност – Европейски акции 4 BGN 1.02554 3 558 192.38 3 469 575.8312
ДСК Стабилност - Европейски акции 5 BGN 0.98176 15 316 428.04 15 601 055.2365
ДСК Стабилност – Еврооблигации BGN 0.98233 33 695 173.39 34 301 151.0690

Контактен център

empty