empty image

 

 

Постигнете Вашите планове

С инвестиция във фондове ДСК Хоризонт

Научи повече

empty image

 

Пари в действие

Направете среща на вашите пари с най-подходящите възможности

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 23.09.2022 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 23.09.2022 г.
Доходност за последните 12 месеца до 23.09.2022 г. Стандартно отклонение към дата 19.09.2022
-11,58
-7,15
-0,28
-10,68 3.581
-10,51 3.369
-5,14 5.202
7,86 6.756
-2,61 8.405
-4,86 11.930
-1,17 8.497
-11,17 4.902
-11,79 5.029
-7,45 2.563
-6,57 2.166
-6,75 2.270
-5,66 5.774
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 23.09.2022

Валута
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.88421 2230277.14
ДСК Хоризонт 2035 BGN 0.92847 546326.48
ДСК Хоризонт 2040 BGN 0.99720 439601.74
ДСК Стандарт BGN 1.45618 118815763.48
ДСК Евро Актив EUR 1.11823 39966278.71
ДСК Баланс BGN 1.26256 12756629.36
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.96536 2482594.39
ДСК Растеж BGN 1.02466 16988244.19
ДСК Глобални компании BGN 0.98737 5391500.65
ДСК Динамика BGN 1.08567 4533342.55
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.10529 8544325.65
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.06989 4859245.01
ДСК Алтернатива 1 BGN 0.96587 23111356.80
ДСК Алтернатива 2 EUR 0.97091 3558738.64
ДСК Алтернатива BGN 0.97662 6107346.01
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.94886 7583442.29

Контактен център

empty