Договорни фондове

Договорни фондове

Открийте най-подходящия за вашите цели фонд сред богатата гама от продукти

Какви предимства имат клиентите ни?

Чрез договорните (взаимните) фондове:

Използвате свободните си средства за да им дадете възможност да създават допълнителна стойност (доходност).

Дори и с малък размер на разполагаемите средства използвате голямо разнообразие на инвестиции, чрез които да търсите желания резултат - нарастване на стойността на Вашето вложение.

Управлявайки по-значителен обем средства, фондът може да разпределя и влага в много разнообразни инвестиции, които иначе са трудно достъпни за отделния клиент. Така портфейла на фонда балансира по-добре възможностите за доходност и поетите инвестиционни рискове, които винаги вървят заедно.

 

Възползвате се от професионално управление на средства и подбор на подходящи инвестиции без да е необходимо да познавате, разбирате, следите или анализират финансовите пазари.

Нашите фондове
 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.