Договорни фондове

Договорни фондове

Открийте най-подходящия за вашите цели фонд сред богатата гама от продукти

Примерен калкулатор за натрупване на средства във фонд

Използвайте представените примерни калкулации за натрупване и инвестиране на средства периодично и/или еднократно в различни типове фондове, за съставите своя план за постигане на бъдещи си цели. 

лв.
(100 - 1 000 000 лв.)
лв.
год.
(1 - 40 год.)
Какви предимства имат клиентите ни?

  • Използвате свободните си средства, за да им дадете възможност да създават допълнителна стойност (доходност).
  • Дори и с малък размер на разполагаемите средства използвате голямо разнообразие на инвестиции, чрез които да тъсите желания резултат - нарастване на стойността на Вашето вложение.
  • Управлявайки по-значителен обем средства, фондът може да разпределя и влага в много разнообразни инвестиции, които иначе са трудно достъпни за отделния клиент. Така портфейлът на фонда баласира по-добре възможностите за доходност и поетите инвестиционни рискове, които винаги вървят заедно.
  • Възползвате се от професионално управление на средства и подбор на подходящи инвестиции без да е необходимо да познавате, разбирате, следите или анализирате финансовите пазари.

Запазете час за среща с експерт от Банка ДСК

Направете среща на Вашите пари с най-подходящите възможности

Час Минути
Нашите фондове

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.