За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

"ДСК Растеж" може да бъде подходящ за широк кръг клиенти (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция, която може да донесе възможно най-висок доход, създаден основно чрез вложения в разнообразни акции, при по-съществени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл, съставен предимно от разнообразни акции и/или инструменти, свързани с акции.

Ние считаме, че дяловете на "ДСК Растеж" са подходящи за физически лица, фирми и институции, които търсят ефективно управление за част от средствата си в дългосрочен план при по-съществени текущи промени в стойността на вложените средства.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.