ДСК Стабилност - Европейски акции 3

Месечен бюлетин - м. май, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Деноминиран в евро договорен фонд с цел защита на 100% от стойността на инвестираните средства при инвестиране през „отворения период“ и задържане на инвестицията през „ограничения период“ от дейността на Фонда.
Възможност за нарастване на стойността на инвестициите при покачване на стойността на индекс/и на акции на европейски компании.

Научи повече
72pxbig_calendar

Фондът текущо е в „ограничен период"

 

72pxbig_tick
"Ограниченият период" започва от 1 март 2023 г.  и продължава до 17 декември 2027 г., включително
72pxbig_hand
Купувате и продавате дялове в евро, без такси през "отворения период".

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Европейски акции 3" е подходящи за много широк кръг инвеститори, които:

- предпочитат консервативно управление на вложените средства в евро, с възможности за реализиране доходност, частично обвързана с развитието на европейския  капиталов пазар;
- имат възможно да влагат средства за период около 5 години с цел постигане на желания резултат;
- се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в дългосрочен план.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Основни цели - защитата на 100% от стойността на инвестираните средства при определени условия

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция може да бъде свързана с определени разходи през различните периоди от дейността на Фонда.

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стабилност - Европейски акции 3” по една сделка е 250 евро.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.