За нас

За нас

За дружеството

Управляващо Дружество “ДСК Управление на активи” АД е учредено на 22.12.2004 г. и притежава разрешение да извършва дейност като управляващо дружество, издадено с Решение на КФН.

Научи повече

Акционери

Акционери в “ДСК Управление на активи” АД са “Банка ДСК” с 66% и "ОТП Фонд Мениджмънт" с 34%.

Научи повече

Награди

Награди, свързани с дейността на "ДСК Управление на активи" АД.

Научи повече

Актуална информация

Новини, обяви, съобщения за пресата.

Научи повече

Ред за дистрибуция

Поръчките за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорен фонд могат да се подават чрез упълномощените клонове на “Банка ДСК” ЕАД.

Научи повече

Намерете ни

Адреси и локации на офисите на “Банка ДСК”, в които се дистрибутират фондовете. 

Научи повече

Тарифа

Тарифа за услугите, извършвани от УД "ДСК Управление на активи" АД.

Научи повече

За контакт

Информация за контакт с ДСК Управление на активи.

Научи повече

Политика за използване на бисквитки (cookies)

Основни положения, свързани с бисквитките, които ползвателите на сайта на ДСК Управление на активи АД трябва да знаят

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.