green-header

За кого е подходящ?

„ДСК Глобални защитни компании” може да бъде подходящ за клиенти (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция, която може да донесе доход основно от портфейл от разнообразни акции на компании от антициклични сектори на икономиката, при възможни по-съществени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл, съставен предимно от разнообразни акции и/или инструменти, свързани с акции с акцент върху антициклични отрасли като, например,  потребителски стоки, здравеопазване и фармация, комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ и други.Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.