green-header

ОТП Фонд Мениджмънт

ОТП Фонд Мениджмънт Лимитед, Унгария (“ОТПФМ”), е Управляващо Дружество създадено през 1993 г, което е 100 % собственост на най-голямата унгарска банка - ОТП Банк. Дейността на дружеството е насочена в 3 направления: (а) управление на инвестиционни фондове; (б) управление на пенсионни фондове; (в) управление на индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа.

ОТПФМ е лидер на унгарския пазар на инвестиционни фондове с около 21,64% пазарен дял към края на 2018 г. Към 31.12.2018 г. ОТП ФМ управлява активи на обща стойност 3,94 милиарда Евро. ОТП ФМ управлява 58 взаимни фонда с нетна стойност на активите 3,05 милиарда Евро.

Тип портфейлАктиви под управление в млн.Евро към 31.12.2018
Инвестиционни фондове3 055
Пенсионни фондове 824
Други портфейли 64

Инвестиционни фондове, управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт и предлагани в България:

Име на фондаТип фондКатегория
ОТП Централно - европейски фонд в акцииОтворенФонд в акции
ОТП Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазариОтворенФонд на фондове
ОТП Планета Фонд на Фондовете в акции на развиващите се пазариОтворенФонд на фондове

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.