За кого е подходящ?

"ДСК – ОТП Премиум Микс" може да бъде подходящ за клиенти (граждани, фирми, институции), които: 

  • търсят инвестиция, която може да постигне резултат в дългосрочен план чрез портфейл, съставен от различни други фондове, при възможни по-съществени текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложените средства;
  • предпочитат лесен и удобен достъп до богата гама от различни класове активи и регионални пазари, от които да зависи резултата от управлението на техните средства;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат от инвестицията;
  • са готови да инвестират в дългосрочен план с възможност да оптимизират съотношението "риск - възвращаемост" дори и при по-малък размер на вложените средства;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл от различни инвестиции.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.