green-header

Академия на инвеститора

Научете повече за управлението на парите и инвестициите

Договорен фонд

Определение, предимства, нетна стойност на активите и цени на дялове, данъчно облагане.

Научи повече

Речник на инвеститора


Най-често използвани термини.

Научи повече

Често задавани въпроси

 

Какво, кога, как... за взаимните фондове

Научи повече

Инвестиции за бъдещето

Как да постигнете повече със спестяванията си 
(от Европейската асоциация  на управляващите дружества)

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.