Академия на инвеститора

Академия на инвеститора

Научете повече за управлението на парите и инвестициите

Договорен фонд

Определение, предимства, нетна стойност на активите и цени на дялове, данъчно облагане.

Научи повече

Речник на инвеститора


Най-често използвани термини.

Научи повече

Често задавани въпроси


Какво, кога, как... за взаимните фондове

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.