green-header

Защитени фондове

 ДСК Стабилност – Немски акции, ДСК Стабилност – Европейски акции, ДСК Стабилност – Европейски акции 2, ДСК Стабилност – Европейски акции 3, ДСК Стабилност – Европейски акции 4, ДСК Стабилност – Европейски акции 5, ДСК Стабилност - Еврооблигации, ДСК Стабилност 6

Основни инвестиционни цели на тези фондове са защитата на стойността на инвестираните средства от клиентите при запазване/задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността на инвестициите, обвързана с поскъпването на индекси на акции на европейски / немски компании (с изключение на ДСК Стабилност - Еврооблигации).

С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели дейността на тези фондове е разделена на отделни цикли, всеки от които ще включва два основни периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.