empty image

 

Нов фонд - нови възможности

Голямо разнообразие само чрез един продукт

Научи повече

empty image

 

Пари в действие

Направете среща на вашите пари с най-подходящите възможности

Виж повече

empty image

Колкото повече -
толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 23.07.2021 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 23.07.2021 г.
Доходност за последните 12 месеца до 23.07.2021 г. Стандартно отклонение към дата 19.07.2021
2,14 1.036
1,97 1.015
15,06 3.573
8,65 7.602
30,05 5.935
10,67 12.512
19,60 8.983
1,46 4.688
7,00 3.229
0,84 0.477
0,71 0.497
0,65 0.491
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 23.07.2021

Валута
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите
ДСК Стандарт BGN 1.62830 115 563 787.52
ДСК Евро Актив EUR 1.25037 25 755 986.90
ДСК Баланс BGN 1.28265 12 251 154.40
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.88044 832 146.75
ДСК Растеж BGN 0.99219 16 350 292.09
ДСК Глобални компании BGN 1.01874 5 830 508.82
ДСК Динамика BGN 1.08627 2 741 622.95
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.23772 9 959 810.32
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.20700 5 884 353.86
ДСК Алтернатива 1 BGN 1.04397 32 968 377.43
ДСК Алтернатива 2 EUR 1.03955 5 690 784.35
ДСК Алтернатива BGN 1.04747 9 415 206.58
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.99390 2 920 806.61

Контактен център

empty