empty image

 

Защитен фонд 

Възможност за защита на 100% от стойността
при задържане на инвестицията през „ограничения период“

Виж повече

empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

empty image

 

 

Постигнете Вашите планове

С инвестиция във фондове ДСК Хоризонт

Научи повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 25.11.2022 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 25.11.2022 г.
Доходност за последните 12 месеца до 25.11.2022 г. Стандартно отклонение към дата 21.11.2022
-10,53 8.624
-6,28 8.190
-0,28 0.273
-9,25 4.455
-9,01 4.152
-7,75 5.135
4,05 6.690
-7,35 7.981
-3,12 12.730
-3,86 9.132
-8,91 5.715
-8,33 6.208
-6,64 3.211
-5,84 2.905
-7,27 2.631
-4,00 6.594
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 25.11.2022

Валута
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.89311 2 226 122.01 2 492 555.3365
ДСК Хоризонт 2035 BGN 0.93718 555 598.55 592 837.6982
ДСК Хоризонт 2040 BGN 0.99716 430 055.29 431 280.4764
ДСК Стандарт BGN 1.46020 114 598 713.78 78 481 723.7892
ДСК Евро Актив EUR 1.12163 38 589 155.38 34 404 421.2592
ДСК Баланс BGN 1.23943 12 499 116.87 10 084 586.1270
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.97712 2 601 748.19 2 662 664.4129
ДСК Растеж BGN 1.00474 16 528 011.09 16 449 991.6107
ДСК Глобални компании BGN 1.04214 5 807 901.53 5 573 069.8987
ДСК Динамика BGN 1.10531 4 523 431.67 4 092 451.2703
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.12156 8 459 273.54 7 542 443.1980
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.10392 4 912 860.93 4 450 358.9561
ДСК Алтернатива 1 BGN 0.96673 22 245 462.11 23 011 127.8335
ДСК Алтернатива 2 EUR 0.97170 3 425 456.23 3 525 219.8132
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 0.96446 8 133 246.80 8 432 995.7685
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.95300 7 529 667.33 7 901 000.3810

Контактен център

empty