empty image

Колкото повече - толкова повече

Намерете най-подходящия и ефективен за вас начин за управление на средствата

Виж повече

empty image

 

 

Постигнете Вашите планове

С инвестиция във фондове ДСК Хоризонт

Научи повече

Инвестиционен помощник

ДСК Взаимни фондове

Доходност за последните 12 месеца до 30.03.2023 г.
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)
Доходност за последните 12 месеца до 30.03.2023 г.
Доходност за последните 12 месеца до 30.03.2023 г. Стандартно отклонение към дата 27.03.2023
-8,18 8.459
-7,99 8.225
-0,67 0.440
-4,16 4.365
-4,14 4.035
-1,86 4.184
-1,74 6.702
-0,56 6.015
-0,55 11.839
-3,26 9.452
-1,90 5.285
-1,24 5.769
-2,93 3.137
-3,56 3.234
-3,81 4.579
2,90 5.654
* Резултатът не отчита разходи за покупка и обратно изкупуване на дялове (ако за съответния фонд има такива)

Стойности, публикувани на 30.03.2023

Валута
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
BGN
EUR
BGN
BGN
Фонд Валута Нетна стойност на активите на дял Нетна стойност на активите Брой дялове в обръщение
ДСК Хоризонт 2030 BGN 0.88740 1 945 611.84 2 192 489.2983
ДСК Хоризонт 2035 BGN 0.92948 575 450.24 619 110.9205
ДСК Хоризонт 2040 BGN 0.99329 425 048.05 427 918.8981
ДСК Стандарт BGN 1.47043 110 391 337.95 75 073 933.1042
ДСК Евро Актив EUR 1.12856 34 651 741.83 30 704 360.0748
ДСК Баланс BGN 1.26439 12 650 193.23 10 005 001.5522
ДСК Глобални защитни компании BGN 0.94908 2 723 513.91 2 869 641.1724
ДСК Растеж BGN 1.03817 17 119 136.56 16 489 718.9155
ДСК Глобални компании BGN 1.06878 5 368 808.68 5 023 285.0848
ДСК Динамика BGN 1.10874 4 534 262.24 4 089 574.0057
ДСК Стабилност - Европейски акции BGN 1.13911 8 520 790.10 7 480 195.4176
ДСК Стабилност - Немски акции BGN 1.13251 4 980 708.13 4 397 947.5802
ДСК Алтернатива 1 BGN 0.97275 21 560 682.51 22 164 721.5986
ДСК Стабилност - Европейски акции 3 EUR 0.96818 3 543 927.39 3 660 401.2087
ДСК Стабилност – Европейски Акции 2 BGN 0.97134 9 357 988.64 9 634 148.1524
ДСК-ОТП Премиум Микс BGN 0.99412 7 671 080.68 7 716 449.9432

Контактен център

empty