green-header

Новини

Два фонда, управлявани от „ДСК Управление на активи“, с награди от годишната класация на „Моите пари“

Финансовият портал MoitePari.bg за поредна година класира българските взаимни фондове. Класацията определя най-добре представилите се фондове в България, като ги разпределя в четири групи в зависимост от техния профил и инвестиционна стратегия. На база комплексна оценка на показателите, включени в методиката, MoitePari.bg определя ТОП 3 в отделните групи.

На първо място в групата „Смесени балансирани фондове“, за втора поредна година, бе класиран „ДСК Динамика“. Фондът използва инвестиционна стратегия „Абсолютна доходност“ при управлението на средствата и има широка инвестиционна рамка с възможност за промяна в структурата на вложенията в зависимост от тренда на икономическия цикъл. 

В същата група трета награда спечели „ДСК Баланс“, който има балансиран портфейл от акции и облигации,  с фокус върху акции, търгувани на регулиран пазар в България и в по-малка степен - в акции, търгувани на чуждестранни пазари.  

 

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf