green-header

Новини

DSK-Horizont-img

Фондове с целева дата „ДСК Хоризонт“ стартират на 13 септември 2021 г.

Банка ДСК и „ДСК Управление на активи“ АД стартират предлагането на нов вид инвестиционни фондове  ДСК Хоризонт 2030, ДСК Хоризонт 2035 и ДСК Хоризонт 2040. Иновативните фондове са от типа „target-date funds” -  фондове с „целева дата“. Те дават възможност на клиента да спестява и инвестира средства (еднократно и периодично) за реализиране на своя конкретна цел при предварително зададен времеви период („целева дата“)  – например, за образование на децата, за значима покупка, за пенсиониране и др. Съгласно действащото законодателство, фондовете са национални инвестиционни фондове, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Повече подробности за начина на работа на трите фонда може да намерите тук.

В първия ден от дистрибуцията на фондовете (13 септември 2021 г.) НСАД за поръчки за покупка на дялове е 1,0000 лв. за трите фонда. Цената е за поръчки, приети на 13.09.2021 г. 
Минимална стойност на една поръчка 500 BGN, а минималната стойност за многократна поръчка за периодична покупка на дялове („ДСК Инвестиционен план“) е 100 BGN.

Съгласно тарифата на Дистрибутора (Банка ДСК) до 15 ноември 2021 г. дяловете на трите фонда ДСК Хоризонт могат да се закупуват без такси, а след тази дата – с такса за покупка на дялове 0,20%.
Таксата за обратно изкупуване на дялове  на трите фонда е в размер 0,20%, а след достигане на „целевата дата“ (края на съответната година) – без такса.

Настоящата информация не е препоръка за инвестиране.