green-header

Фондове ДСК Хоризонт

Запазете час за среща с експерт от Банка ДСК

Постигнете Вашите планове с инвестиции във фондовете ДСК Хоризонт

Час Минути

За кого е подходящ?

Групата фондове „ДСК Хоризонт“ са подходящи за клиенти, които искат да инвестират и използват оптимално във времето средства за дългосрочни цели – например, средства за образованието на децата, значима покупка или средства, които да се ползват след пенсиониране.

DSK-AM-anime-6
72pxbig_calendar
Един фонд – всичко необходимо. Периодично се променя теглото на различните активи във времето 
72pxbig_tick
Инвестирайте периодично или еднократно и оставете времето и финансовите инструменти да работят
72pxbig_hand
Управлението на фонда е съобразено с оставащото време до „целевата дата“, но няма ограничения да ползвате средствата си и по-рано.

Какво представляват фондовете „ДСК Хоризонт“?

Фондовете „ДСК Хоризонт“ са от типа Target-date funds (фондове с „целева дата“). Това са взаимни фондове, които периодично ребалансират теглото на класовете активи, за да оптимизират риска и доходността за предварително определен времеви хоризонт. Те са структурирани така, че да посрещнат нуждата от средства в определена бъдеща дата и оттам идва и името им. Съгласно действащото законодателство, фондовете са национални инвестиционни фондове, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.

Разпределението на активите на тези фондове обикновено е проектирано постепенно да премине към по-консервативен профил, така че да се сведе до минимум риска с наближаването на целевата дата.
Тези фондове предлагат на инвеститорите удобството да оставят своите инвестиционни дейности „на автопилот“, използвайки само един продукт.

Как се управляват средствата?

Инвестиционната стратегия на фондовете е съобразена с предварително определен времеви хоризонт и се основава на традиционните модели за разпределение на активи.

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на фондовете „ДСК Хоризонт“  е 500 лв. по една сделка и 100 лв. при периодични многократни покупки.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.