green-header

Новини

News image

Шестмесечни отчети към 30.06.2013 г. на договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи АД”

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, че е представило на Комисията за финансов надзор, на основание чл.72, ал.1, т.2 от Наредба №44 на КФН, шестмемесечни отчети към 30.06.2013 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Растеж”, „ДСК Имоти”, „ДСК Евро Актив”, „ДСК Стабилност – Европейски акции”, „ДСК Стабилност – Американски акции”, „ДСК Фонд на паричния пазар”, „ДСК Фонд на паричния пазар в евро” и „ДСК Алтернатива”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, ул. „Цар Калоян” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.