green-header

Новини

News image

Тримесечни отчети към 31.03.2011 г. на договорните фондове "ДСК Стандарт", "ДСК Баланс", "ДСК Растеж", "ДСК Имоти" и "ДСК Евро Актив"

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, на основание чл.191 от ЗППЦК, че е представило на Комисията за финансов надзор, тримесечни отчети към 31.03.2011 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Растеж”, „ДСК Имоти” и „ДСК Евро Актив”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница:  www.dskam.bg и на адрес: гр.София, ул. „Цар Калоян” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.