green-header

Новини

News image

Промяна в транзакционните разходи на Договорен Фонд „ДСК Стандарт”

Управляващо Дружество „ДСК Управление на активи”АД  уведомява притежателите на дялове в Договорен Фонд “ДСК Стандарт”, относно промяна на разходите при емитиране и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд. При първоначална инвестиция транзакционните разходи за придобиване на дялове от Договорен Фонд “ДСК Стандарт” ще бъдат 0.10 % от нетната стойност на активите на един дял плюс фиксирана сума в размер до 1.00 лв., като при първа поръчка – допълнително еднократно заплащане от 0.40 лв. При обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд транзакционните разходи ще бъдат 0.10 % от нетната стойност на активите на дял плюс фиксирана сума в размер до 1.00 лв. Тези разходи по емитиране и обратно изкупуване на дялове на Договорен Фонд “ДСК Стандарт” няма да надвишат законовото ограничение от 3 % спрямо нетната стойност на активите на един дял. Промяната в разходите ще влезе в сила след одобрение на промяната в правилата на Договорен Фонд “ДСК Стандарт” от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор и въвеждане на съответната промяна относно размера на разходите в проспекта на Договорния Фонд, но не по-рано от 30 дни от деня на настоящата публикация.