green-header

Новини

News image

Прокурист на "ДСК Управление на активи"

Димитър Тончев, досегашен Ръководител на отдел “Управление на портфейли” в „ДСК Управление на активи” АД, става прокурист на Дружеството. Господин Тончев е лицензиран инвестиционен консултант и е завършил „Финанси” в Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Свищов (1996 г.). Той е специализирал икономика в Университета на Нотингам, Великобритания (2002-2003 г.) и е преминал редица квалификационни програми относно капиталови пазари, управление на активи и мениджмънт. От януари 2005 г. Димитър Тончев е Ръководител на отдел “Управление на портфейли, а преди това е бил портфолио мениджър на ПОК ”ДСК-Родина” АД (2004 г.), експерт по инвестиции в ДЗИ, брокер и прокурист на инвестиционен посредник “ДЗИ Инвест” (1996-2003 г.).