green-header

Новини

News image

Намаление с 50% на таксата при покупка на дялове на ДФ „ДСК Евро Актив” от 1 декември 2012 година

"ДСК Управление на активи" АД (“Управляващото Дружество”), управляващо дейността на Договорен Фонд „ДСК Евро Актив” (“Фонда”), уведомява инвеститорите, че в периода от 1 декември 2012 до 30 юни 2013 г. включително, при закупуване дялове на Фонда (“Дялове”), инвеститорите ще заплащат ½ от стандартната такса (разходи), т.е. 0.10% от нетната стойност на активите на дял, при емитиране на Дялове. Инвеститорите могат да подадат поръчки за покупка на дялове в офисите на Банка ДСК, в които се дистрибутират дялове на Фонда.
Допълнителна информация можете да получите от Управляващото Дружество на тел: (02) 930 1000, лице за контакт: Галина Димитрова от 9:00 до 17:30 ч., както и от интернет страницата на Управляващото Дружество – www.dskam.bg.