green-header

Новини

News image

Инвестиционен консултант на договорните фондове,организирани и управлявани от „ДСК Управление на активи” АД

„ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че считано от 10.01.2014 г. Ангел Ангелов е назначен на позицията „Инвестиционен консултант и портфолио мениджър” в Дружеството.
Ангел Емилов Ангелов е завършил специалност „Финанси”, бакалавърска степен, към Стопанска академия „Д.А.Ценов”, гр. Свищов. Притежава магистърска степен по „Финансов мениджмънт” от същия университет. От 2009 година е сертифициран Финансов риск мениджър (FRM) от GARP, а от 2014 е сертифициран Инвестиционен консултант от КФН. Започва кариерата си в областта на капиталовите пазари през 2007 г., като финансов анализатор в ПОК „ДСК-Родина” АД, а от 2009 г. заема длъжността „Риск мениджър” в същата компания. През 2012 работи като финансов анализатор за немската 2IQ Research GmbH. През периода 2008 - 2012 г. е независим член на съвета на директорите на ИК „Пеликан”. Ангел Ангелов става част от екипа на УД „ДСК Управление на активи” АД от януари 2013 г., като заема длъжността „Портфолио мениджър”, а от януари 2014 г. е и Инвестиционен Консултант.