green-header

Новини

News image

Договорните фондове на „ДСК Управление на активи” АД започват обратно изкупуване на дяловете си от 05.12.2005 г.

Договорни Фондове  „ДСК Стандарт” и „ДСК Баланс” преминаха минималната нетна стойност на активите от 500 хил. лева, изискуема по закон, за да могат да изкупуват обратно дяловете си.  От 05.12.2005 г. клоновете на „Банка ДСК” ЕАД дистрибутиращи фондовете започват да приемат поръчки за обратно изкупуване на дялове на „ДСК Стандарт” и „ДСК Баланс”.