green-header

Новини

News image

Годишни отчети към 31.12.2012 г. на договорните фондове "ДСК Стандарт", "ДСК Баланс", "ДСК Растеж", "ДСК Имоти", "ДСК Евро Актив" и "ДСК Стабилност - Европейски акции"

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, че е представило на Комисията за финансов надзор, годишни отчети към 31.12.2012 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Растеж”, „ДСК Имоти”, „ДСК Евро Актив” и "ДСК Стабилност - Европейски акции". Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, ул. „Цар Калоян” № 1, ет. 4, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.