green-header

Новини

News image

Годишни отчети за 2009 г. на договорните фондове "ДСК Стандарт", "ДСК Баланс", "ДСК Растеж", „ДСК Имоти” и „ДСК Евро Актив”

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, на основание чл.191 от ЗППЦК, че е представило на Комисията за финансов надзор, годишни отчети за финансовата .2009 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Растеж”, „ДСК Имоти” и „ДСК Евро Актив”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 19, ет. 7, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.