green-header

Новини

News image

Временно спиране на дистрибуцията на дялове на ДСК Стандарт, ДСК Баланс и ДСК Растеж

Управляващо дружество "ДСК Управление на активи" АД, гр. София (“Управляващото Дружество”), управляващо дейността на ДФ “ДСК Стандарт”, ДФ “ДСК Растеж” и ДФ “ДСК Баланс” (“Фондовете”), уведомява инвеститорите относно временното спиране на обратното изкупуване и продажбата на дялове на Фондовете между 21 декември 2007 г. и 2 януари 2008 г. Решението е взето от Управляващото Дружество на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Правилата на Фондовете и във връзка със решението на “Българска Фондова Борса – София” АД за спиране на борсовата търговия за същия период.
• Последният ден за 2007 г., през който се приемат поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на Фондовете чрез “Банка ДСК” ЕАД, е 21 декември 2007 г.
• Приемането на поръчки за обратно изкупуване и продажба на дялове на Фондовете се възобновява от 2 януари 2008 г.

Допълнителна информация можете да получите от Управляващото Дружество на тел: (02) 930 1000, лице за контакт: Галина Димитрова от 9:00 до 17:30ч.