green-header

Управление

Светослав Велинов

Член на Управителния съвет

Светослав Спасов Велинов е член на Управителния съвет на Управляващото дружество. Има бакалавърска степен по Бизнес администрация от Американския Университет в България и магистърска степен по Бизнес администрация от Масачузетския Университет, САЩ. През 2007 г. придобива квалификация от Института за сертифицирани финансови анализатори (CFA Institute). В периода 2000 г. – 2004 г. работи в САЩ като инвестиционен аналитик и инвестиционен сътрудник. След това заема различни позиции в УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД, като от юли 2006 г. до юни 2011 г. е и член на съвета на директорите. Кариерата му продължава в ИНГ Банк Клон София, където е главен дилър, а от юли 2016 г. започва работа в „Банка ДСК” ЕАД като началник на Управление „Трежъри и капиталови пазари”.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.