green-header

Управление

Дьорд Едер

Председател на НС

Дьорд Едер има почти три десетилетия опит в областта на паричните и капиталовите пазари и управлението на портфейли. Той завършва Университета по икономика и бизнес администрация в Будапеща със специалност "Финанси" през 1994 г. и получава квалификацията CFA през 2001 г. Той е член-основател на унгарския клон на CFA Institute и член на Унгарското форекс общество. Между 1994 г. и 2007 г. работи като портфолио мениджър, началник на отдел, а след това и заместник-началник на отдел в отдел "Парични и валутни пазари" на Унгарската национална банка и е член на Комитета по активите и пасивите. От декември 2021 г. е назначен за президентски съветник на OTP Fund Management Ltd., а от 25 май 2022 г. е и Изпълнителен директор.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.