green-header

Новини

Прогнозна доходност за „ДСК Стабилност – Еврооблигации” към края на "ограничения период"

Във връзка с дейността на НДФ „ДСК Стабилност – Еврооблигации” (Фонда), уведомяваме инвеститорите, че активите на Фонда са инвестирани съгласно инвестиционните му ограничения, като на база текущата структура на портфейла му и настоящата ситуация се очаква в края на ограничения период да бъде реализирана доходност в размер на около 5.90%, при положение, че инвеститорът държи парите си през целия „ограничен период", който продължава до 13 юни 2027 г., включително.
Очакваната доходност е прогнозна. Вашата възвръщаемост ще варира в зависимост от начина, по който функционира пазарът и от това колко дълго съхранявате инвестицията. 
Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg , като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка:  https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf