green-header

Новини

News image

Награди за фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи“

Два фонда, управлявани от „ДСК Управление на активи“, заеха второ и трето място в своите категории в традиционната годишна класация за най-успешните колективни инвестиционни схеми в България, изготвена от Инвестор БГ и представена по време на Investor Finance Forum. При изготвянето на класацията са използвани данни за 94 колективни инвестиционни схеми, управлявани от 25 управляващи дружества, които се оценяват комплексно според няколко основни критерии като доходност (за настоящата година и анюализирана за последните 3 години), показатели за риск и такси за управление.

Фондовете „ДСК Глобални защитни компании“ и „ДСК Динамика“ бяха класирани, съответно, на второ и трето място в категориите „Фондове в акции – глобални“ и „Смесени балансирани фондове“.  Други четири фонда – „ДСК Стандарт“, „ДСК Баланс“, „ДСК Глобални компании“ и „ДСК Консервативен фонд“ бяха класирани на четвърто място в съответните категории.

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf