green-header

Новини

News image

Старт на НДФ "ДСК Стабилност – Европейски акции 4“

От 25 октомври т.г. фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции 4“ стартира дейността в съответствие с основните си инвестиционни цели -  защита на 100% от стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите над защитения размер при поемане на нисък до умерен риск. Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема.

С цел изпълнение на инвестиционните цели, дейността на фонда е условно разделена на периоди – „отворен“ и „ограничен“. По време на отворения период, който ще е с продължителност около 2 месеца, Фондът активно ще набира средства от инвеститорите. През ограничения период, който ще е с продължителност около 5 години, Фондът ще осъществява своите основни цели – осигуряване на защита на 100% от стойността на инвестициите на притежателите на дялове и възможност за нарастване на стойността на инвестициите при покачване на индекс/и на акции на европейски компании.

Фондът ще бъде в  „отворен период“ от дейността си до 15 декември т.г., а от следващия ден – в „ограничен“ период, който продължава до 15 декември 2028 г.

Повече информация за условията и начина на функциониране на фонда - тук