green-header

Новини

„ДСК Динамика“ спечели първо място в годишната класация за 2022 г. на финансовия портал „Моите пари“

 

За девета поредна година MoitePari.bg класира ТОП 3 на българските взаимни фондове по постигната доходност. Класацията определя най-добре представилите се инвестиционни фондове в България, като ги разпределя в 5 групи в зависимост от техния профил и инвестиционна стратегия.

На база комплексна оценка на показателите, включени в методиката на MoitePari.bg, „ДСК Динамика“ бе класиран на първо място в категорията „Смесени балансирани фондове“. Фондът използва инвестиционна стратегия „Абсолютна доходност“ при управлението на средствата и има широка инвестиционна рамка с възможност за промяна в структурата на вложенията в зависимост от тренда на икономическия цикъл. 

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf