green-header

Новини

News image

Нов фонд на ще предложи разнообразен микс от активи за клиентите

На 15 юни 2021 г. чрез „Банка ДСК“, стартира предлагането на нов фонд – „ДСК-ОТП Премиум Микс“.  Новият продукт ще влага привлечените средства основно във фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“ и „ДСК Управление на активи“. Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.
Новият продукт ще влага привлечените средства основно в комбинация от доказали се във времето фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, които, от своя страна, инвестират в разнообразни активи като акции, облигации, суровини/стоки, деривати и други, търгувани на различни пазари в цял свят. По този начин „ДСК – ОТП Премиум Микс“ дава на инвеститорите у нас готов „пакет“ от други фондове, чрез който те могат да се възползват от професионалния опит и експертиза на успешни портфолио-мениджъри и от инвестиционните възможности на различни регионални пазари. Фондът е подходящ за клиенти, които търсят голямо разнообразие в начина на управление на инвестициите си без да е необходимо да използват много на брой отделни/самостоятелни продукти и/или финансови инструменти.

Поръчки за покупка и обратно изкупуване на дяловете на новия Фонд могат да се подават всеки работен ден от 15 юни 2021 г. в клоновете и финансовите центрове на Банка ДСК, които са дистрибутират инвестиционни продукти, както и чрез онлайн банкирането „ДСК Директ“.

От 15 юни 2021 г. можете да намерите по-подробна информация за „ДСК-ОТП Премиум Микс“ на сайта на „ДСК Управление на активи“ и в клонове и офиси на Банка ДСК – точки за дистрибуция на инвестиционни фондове.
Настоящата информация не е препоръка за инвестиране.