green-header

Новини

News image

Управлявайте инвестициите си в ДСК Взаимни Фондове чрез интернет банкирането на Банка ДСК

Продажбата и обратното изкупуване на дялове от взаимните фондове, дистрибутирани от Банка ДСК, вече е възможно и чрез ДСК Директ. За да подават поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове чрез интернет банкирането на Банката, е необходимо физическите лица, който ползват ДСК Директ, да са подали поне една поръчка („първа поръчка”) на хартиен носител в поделение на Банката. Условието за „първа поръчка” се прилага поотделно за фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи” и за фондовете, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт”.
През ДСК Директ може да се подават поръчки и в извънработно време като тяхната обработка ще се извърши в началото на следващия работен ден за съответния фонд.

За да се използва новата функционалност на ДСК Директ, потребителите трябва да подписват поръчката с един от двата допустими инструмента, регистрирани за работа в Интернет канала на Банката, а именно а) Универсален електронен подпис или б) Цифров сертификат, издаден от Банка ДСК заедно с еднократен SMS код за потвърждаване на превод.

Секцията „Договорни фондове” се визуализира в ДСК Директ в лява колона на меню „Вашите средства” само за потребители, които имат подадена „първа поръчка” за ДСК Взаимни Фондове или  ОТП Взаимни Фондове. В Интернет канала клиентите имат възможност да следят он-лайн статуса на подадените чрез ДСК Директ поръчки и при желание да направят разпечатка на тези документи.  Освен поръчките и декларациите към тях, потребителите на ДСК Директ получават там и потвърждения за сделката.