green-header

Новини

News image

Сключване на Договори за покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорни фондове

„ДСК Управление на активи“ АД информира своите клиенти за необходимостта от сключване на Договор за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорни фондове с инвестиционен посредник „Банка ДСК“ ЕАД - дистрибутор на договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи“. Инвеститорите в дялове на договорни фондове е необходимо да посетят някой от клоновете или финансовите центрове на Банката, в които се предлагат дялове на договорни фондове, за да подпишат необходимите документи. Сключването на договора не е свързано с разходи и банкови такси.
С цел ефективно обслужване при посещение в клоновата мрежа на „Банка ДСК“, клиентите следва да изберат от менюто за управление на опашките услугите: 1) „Откриване на сметки“ и 2) „Инвестиционни фондове“.