green-header

Новини

News image

Свободни позиции

УД „ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД
търси да назначи служители за следните позиции:

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Изисквания:
1. Висше икономическо образование – степен магистър
2. Опит като главен счетоводител – минимум 3 години (опитът в сферата на капиталовите пазари е допълнително предимство)
3. Добри компютърни умения счетоводен софтуер, MS Office, Internet
4. Добро познаване на счетоводното, данъчното и трудовото законодателство, МСФО
5. Много добър писмен и говорим английски език

 

ЗАМ. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ


Изисквания:
1. Висше икономическо образование – степен магистър
2. Опит като счетоводител – минимум 3 години (опитът в сферата на капиталовите пазари е допълнително предимство)
3. Добри компютърни умения счетоводен софтуер, MS Office, Internet
4. Добро познаване на счетоводното, данъчното и трудовото законодателство, МСФО
5. Много добър писмен и говорим английски език

 


ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

Изисквания:
1. Висше икономическо образование „Счетоводство и контрол” / „Финанси”
2. Добри компютърни умения счетоводен софтуер, MS Office, Internet
3. Много добър писмен и говорим английски език


За кандидатстване изпратете автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо до: ДСК Управление на активи АД, гр. София 1504, ул. „Оборище” 47, Миглена Евтимова, e-mail: miglena.evtimova@dskam.bg.

 

Краен срок за подаване на документи: 07.05.2007 г.
Ще се свържем само с избраните за интервю кандидати.