green-header

Новини

News image

Резултати от извършена проверка на КФН на дейността на УД “ДСК Управление на активи” АД и организираните от него договорни фондове

На основание заповед на заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” е извършена проверка на дейността на УД “ДСК Управление на активи” АД и организираните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс” и „ДСК Растеж”.

В резултат на извършената проверка не са констатирани нарушения на Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането им.