green-header

Новини

News image

Промяна на транзакционните разходи при сделки с дялове на ДСК Взаимни фондове

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява, че считано от 11.05.2007 г. (за поръчки, подадени на/след тази дата) променя разходите при емитиране и обратно изкупуване на дялове на управляваните от него договорни фондове, както следва:

Договорен фонд Разходи при емитиране Разходи при обратно
изкупуване
ДСК Стандарт 0.10% от НСА на 1 дял 0.10% от НСА на 1 дял 
ДСК Баланс 0.30% от НСА на 1 дял 0.30% от НСА на 1 дял 
ДСК Растеж 1.00% от НСА на 1 дял 0.50% от НСА на 1 дял 

Желаещите могат да получат подробна информация, чрез Правилата на договорните фондове на настоящата интернет страница.