green-header

Новини

News image

Продажба на дялове на ДСК Взаимни Фондове без емисионна такса от 1 октомври 2009 г.

Управляващо дружество "ДСК Управление на активи" АД, гр. София (“Управляващото Дружество”), управляващо дейността на ДФ “ДСК Стандарт”, ДФ “ДСК Баланс”, ДФ “ДСК Имоти”, ДФ “ДСК Растеж” и ДФ „ДСК Евро Актив” (“Фондовете”), уведомява инвеститорите, че в периода от 1 октомври до 31 декември 2009 г. включително, при закупуване дялове на Фондовете (“Дялове”), инвеститорите няма да заплащат на Управляващото Дружество такса (разходи) за емитиране на Дялове и ще придобиват Дялове по нетна стойност на активите на дял. За да се възползват от промоционалната цена за придобиване на Дялове, инвеститорите следва да подадат поръчки за покупка на Дялове в офисите на Банка ДСК, в които се дистрибутират Дялове, в горепосочения период. Допълнителна информация можете да получите от Управляващото Дружество на тел: (02) 930 1000, лице за контакт: Галина Димитрова от 9:00 до 17:30 ч., както и от интернет страницата на Управляващото Дружество – www.dskam.bg.