green-header

Новини

News image

Отмяна на сроковете за сключване на Договори за покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорни фондове

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната „ДСК Управление на активи“ АД информира своите клиенти, че определените предварителни срокове за сключване на Договор за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорни фондове с инвестиционен посредник „Банка ДСК“ ЕАД - дистрибутор на фондовете (определен до 20 март 2020 г.) няма да се прилагат. В тази връзка НЕ Е НЕОБХОДИМО посещението на клоновата мрежа на "Банка ДСК" с цел оформянето на този договор.

След отмяна на извънредното положение ще информираме допълнително клиентите си чрез сайта за допълнителните условия, срокове и процедура за оформяне на тези Договори.