green-header

Новини

News image

Намаление с 50% на таксата при покупка на дялове от шест договорни фонда на „ДСК Управление на активи” АД от 01 януари 2016 година

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД намалява с 50% таксата при покупка на дялове от ДФ „ДСК Стандарт”, ДФ „ДСК Баланс”, ДФ „ДСК Растеж”, ДФ „ДСК Имоти”, ДФ „ДСК Евро Актив” и ДФ „ДСК Алтернатива” за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. В тази връзка при поръчки за покупка на дялове, приети в посочения период, инвеститорите ще заплащат само половината от разходи за емитиране, а именно:

Договорен фонд Разход за емитиране 
„ДСК Алтернатива”* 0.05% 
„ДСК Стандарт” 0.05% 
„ДСК Евро Актив” 0.05% 
„ДСК Баланс” 0.15% 
„ДСК Имоти” 0.15% 
„ДСК Растеж” 0.50% 

*Намаление на таксата на 0,01% от 1 май 2016 г.

Допълнителна информация за промоцията можете да получите от на тел: (02) 930 1000, лице за контакт: Галина Димитрова от 9:30 до 17:00 ч., както и от интернет страницата на Управляващото дружество – www.dskam.bg.