green-header

Новини

News image

Намаление на таксата при покупка на дялове от ДФ „ДСК Алтернатива“

С цел стимулиране на инвеститорите да придобиват дялове на ДФ „ДСК Алтернатива“, управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД намалява разходите при покупка на дялове на ДФ „ДСК Алтернатива” в периода 01.05.2016 г. – 31.12.2016 г. включително. За поръчки за покупка на дялове, приети в посочения период, инвеститорите ще заплащат такса за емитиране на дялове на Фонда в размер на 0.01% от нетната стойност на активите на един дял.
Инвеститорите могат да подадат поръчки за покупка на дялове в офисите на Банка ДСК, в които се дистрибутират дялове на Фонда.
Допълнителна информация за промоцията можете да получите на тел: (02) 930 1000, лице за контакт: Галина Димитрова от 9:30 до 17:00 ч., както и от интернет страницата на Управляващото дружество – www.dskam.bg