green-header

Новини

News image

„ДСК Управление на активи” АД с нов офис и нов адрес за кореспонденция

„ДСК Управление на активи” АД, управляващо дружество на договорните фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Растеж”, „ДСК Имоти” и „ДСК Евро Актив”, уведомява всички заинтересовани, че считано от 21 юни 2010 г. премества дейността си в нов офис на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Цар Калоян”, No 1, ет. 4, който ще бъде и новият адрес за кореспонденция на Дружеството. Телефоните, факсът, електронната поща и интернет страницата на Дружеството остават без промяна.