green-header

Новини

News image

„ДСК Управление на активи” АД стана „Управляващо дружество на 2010 г.”

„ДСК Управление на активи” АД спечели първо място в годишната класация „Управляващо дружество  на 2010 г.” на авторитетния финансов седмичник в. „Банкеръ”.  Критериите, които вестникът  прилага за определяне на най-добрия фонд-мениджър през годината, отчитат различни аспекти и показатели от дейността на дружествата за управление на активи, представени на нашия пазар. 
Към 30 септември 2010 г. „ДСК Управление на активи” АД управлява 44,2 млн.лв. в петте си договорни фонда и 22,5 млн. лв. в индивидуални портфейли,  в т. ч.  и на институционални инвеститори.  Дяловете на фондовете се дистрибутират от 140 поделения на „Банка ДСК”, което е най-голямата мрежа за дистрибуция на взаимни фондове у нас.