green-header

Новини

News image

„ДСК Управление на активи” АД получи разрешения за нови три фонда

На свое заседание от 8 февруари 2013 г. КФН взе решениe да издаде разрешение на управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД да организира и управлява договорните фондове „ДСК Стабилност – Американски акции”, „ДСК Фонд на паричния пазар” и „ДСК Фонд на паричния пазар в Евро”.