green-header

Новини

News image

„ДСК Баланс” с най-висока доходност от Януари

В-к "Пари", 19 юни 2006 г.

„Най-високата доходност от началото на годината е постигнал балансираният фонд на Банка ДСК – ДСК Баланс. За първите шест месеца на 2006 г. тя е 7.52%.”

 

В-к "Монитор", 9 юни 2006 г.

„Договорният фонд „ДСК Баланс” реализира най-висока доходност от началото на годината сред взаимните фондове у нас. Това съобщиха от управляващото дружество „ДСК Управление на активи”, оглавявано от Петко Кръстев вчера.

Доходността, реализирана от инвестиционната схема от 1 януари до 8 юни 2006 г. възлиза на 7.52%, сочат данните от ежедневните котировки на дяловете на фонда. Така той измества от водещата позиция инвестиционното дружество от отворен тип „Капман Капитал”, което беше първо по този показател към края на миналата седмица.

Изненадващо е, че „ДСК Баланс”, който следва балансирана инвестиционна политика, е водач по постигната доходност от началото на годината сред всички фондове, дори и агресивните. С близо 40% от портфейла си, вложени в акции, инвестиционната схема измества от лидерското място взаимни фондове с много по-голям дял на активите, инвестирани в акции.”