green-header

Новини

News image

Годишни отчети за 2006 г. на „ДСК Управление на активи” АД и ДСК Взаимни Фондове

Управляващо дружество „ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД уведомява всички заинтересовани, съгласно чл.95 и чл.99 от ЗППЦК, че е представило на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса – София” АД, годишните отчети за 2006 г. на Дружеството и на управляваните от него Договорни Фондове – „ДСК Стандарт”„ДСК Баланс” и „ДСК Растеж”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, ул. „Оборище” № 47, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.