green-header

Управление

Боян Стефов

Зам. председател на НС

Изпълнителен директор и ръководител на направление „Корпоративно банкиране“

Боян Стефов заема длъжността ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК от май 2014 г., а през септември 2019 г.  става и изпълнителен директор. За член на Управителния съвет на банката е избран през 2017 г. Под негово ръководство през 2018 г. Банка ДСК постига отлични резултати – позиционира се като втората най-динамично развиващата се банка в сегмента на корпоративното банкиране.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.