green-header

Новини

News image

„ОТП Фонд Мениджмънт”, Унгария увеличи акционерното си участие в „ДСК Управление на активи” АД

На 19.01.2024 г. „ОТП Фонд Мениджмънт” Лимитед, Унгария, увеличи акционерното си участие в капитала на „ДСК Управление на активи” от 34% на 75%. След промяната другият акционер в дружеството - „Банка ДСК“, остава с участие в капитала в размер на 25%.

 

„ОТП Фонд Мениджмънт” (ОТП ФМ) е управляващо дружество, което е създадено през 1993 г. и е част от финансовата група на ОТП Банк. Основната му дейността е свързана с управление на портфейли на инвестиционни и пенсионни фондове и на индивидуални клиентски портфейли. ОТП ФМ е лидер на унгарския пазар за управление на активи с близо 20% пазарен дял. Към края на 2022 г. ОТП ФМ управлява активи на обща стойност над 5,6 милиарда eвро, част от които са и 54 фонда с различен инвестиционен профил и стойност на активите над 4,6 милиарда eвро.