green-header

Новини

News image

„ОТП Фонд Мениджмънт“  ще увеличи акционерното си участие в „ДСК Управление на активи“ АД

Комисията за финансов надзор на свое заседание от 23.11.2023 г. взе решение да не издава забрана на “ОТП Фонд Мениджмънт” Лимитед, Унгария, да увеличи акционерното си участие в капитала на „ДСК Управление на активи“ от 34% на 75%. След промяната другият акционер в дружеството - „Банка ДСК“, ще остане с участие в капитала в размер на 25%.

„ОТП Фонд Мениджмънт“ (ОТП ФМ) е управляващо дружество, което е създадено през 1993 г. и е част от финансовата група на ОТП Банк. Основната му дейността е свързана с управление на портфейли на инвестиционни и пенсионни фондове и на индивидуални клиентски портфейли. ОТП ФМ е лидер на унгарския пазар за управление на активи с близо 20% пазарен дял. Към края на 2022 г. ОТП ФМ управлява активи на обща стойност над 5,6 милиарда eвро, част от които са и 54 фонда с различен инвестиционен профил и стойност на активите над 4,6 милиарда eвро.